Siirry sisältöön

10/5

Otaniemi, Espoo 13:00-16:00

Bioenergia-alan EU-hankkeet: Verkottumis- ja rahoitusmahdollisuudet

Bioenergia-alan rahoitusinfo ja brokerage-tilaisuus

Keskiviikko 10.5. klo 13:00-16:00

Otaniemi, Technopolis Innopoli 2

 

 

Ilmoittautuminen

Lisätietoja 

Emmi Nahi
asiantuntija, EU-rahoitusneuvonta
emmi.nahi (at) businessfinland.fi
+358 50 433 7122

 

Söderena Petri
Research Team Leader
Petri.Soderena (at) vtt.fi
+358 40 357 3420

Pk- ja start-up-yritys, kaipaatko tietoa rahoitusmahdollisuuksista? Haluatko mukaan bioenergia-alan EU-hankkeeseen? Kokeneen tutkimuslaitoksen tai yliopiston mukana kansainväliseen hankkeeseen osallistuminen käy helpommin.

Tervetuloa Business Finlandin EU-rahoitusneuvonnan ja VTT:n järjestämään tilaisuuteen Espoon Otaniemeen. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota tietoa EU- ja yksityisistä rahoitusmahdollisuuksista uusiutuvien polttoaineiden ja bioenergia-alan teknologioiden eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille. Tilaisuus mahdollistaa verkottumisen tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kesken EU-hanketyöhön. Lisäksi tarjoamme bioenergia-alan tuoreinta tietoa SET4BIO EU-projektin kautta.

Tilaisuus on suunnattu uusiutuvien polttoaineiden ja bioenergia-alan pk- ja start-up-yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille. Tilaisuuden aikana vastaamme seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä EU- ja yksityistä rahoitusta biopolttoaine- tai bioenergia-alan hankkeelle?
 • Mistä hankekumppanit?
 • Mitkä suomalaiset tutkimuslaitokset ja yliopistot valmistelevat EU-hankkeita ja miten niihin pääsee mukaan?

Puheenvuorojen kieli on englanti. Englanninkielisen tapahtumakuvauksen löydät alta. 

Ohjelma

12:30 ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
13:00 Tilaisuuden avaus ja bioenergia-alan tilannekatsaus

13:25 ENSIMMÄINEN OSA: Rahoitusta bioenergia-alan hankkeisiin
Bioenergia-alan EU-rahoitusmahdollisuudet

 • Horisontti Eurooppa, erityisesti klusteri 5
  • Markku Pekonen, kansallinen yhteyshenkilö, Business Finland
 • LIFE-ohjelma ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF
  • Pekka Harju-Autti, kansallinen yhteyshenkilö, ympäristöministeriö
 • Markkinaehtoiset EU-rahoitusmahdollisuudet
  • Hanna Rinta-Erkkilä, asiantuntija, Business Finland

Yksityiset rahoitusmahdollisuudet

 • Finnish Business Angel Network FiBAN
  • FiBAN enkelirahoituksen verkkona, Annukka Mickelsson, toimitusjohtaja
  • Alkuvaiheen sijoituskenttä Pohjoismaissa, Pontus Stråhlman, Pääomasijoittaja (Voima Ventures)
 • Suomen Teollisuussijoitus Tesi
  • Tesi suomalaisten startuppien ja kasvuyritysten rahoittajana, Mikael Niemi, Sijoitusjohtaja Kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset

14:25 kahvitarjoilu

14:40 TOINEN OSA: Hankeyhteistyö ja verkottuminen

Esimerkkiprojekteja ja valmisteilla olevia hankkeita

 • Miten pk-yritys voi liittyä EU-hankkeeseen? Koordinaattorin kokemuksia
  • Matti Reinikainen, johtava tutkija, Teknologian tutkimuslaitos VTT
 • Aurinkovoimalla toimivat polttoaineet ja kemikaalit
  • Yagut Allahverdiyeva-Rinne, professori, Turun yliopisto

Tilaisuuden yhteenveto ja siirtyminen vapaamuotoiseen verkottumis- ja keskusteluosioon

16:00
Tilaisuus päättyy

 

In English:

Welcome to a brokerage and funding info event organized by Business Finland’s EU funding advisory service and VTT Technical Research Centre of Finland. In the event we will:

 • provide information about private and the EU’s funding instruments for companies in different stages of development of renewable fuels and bioenergy technologies
 • give case examples of successful EU projects by research institutes and universities, and tell you how to get involved
 • enable networking between research institutes, universities, and companies for EU project work
 • offer the latest information on the bioenergy sector through the SET4BIO EU project

The event is aimed at SMEs and start-ups, research institutes and universities in the field of renewable fuels and bioenergy.

Programme

12:30 Registration and coffee
13:00 Opening words and overview of the bioenergy sector

13:25 PART ONE: Funding for bioenergy projects
EU funding opportunities in the bioenergy sector

 • Horizon Europe, particularly Cluster 5
  • Markku Pekonen, National Contact Point, Business Finland
 • LIFE Programme and Just Transition Fund JTF
  • Pekka Harju-Autti, National Contact Point, Ministry of the Environment
 • Market based EU funding opportunities
  • Hanna Rinta-Erkkilä, Advisor, Business Finland

Private funding opportunities

 • Finnish Business Angel Network FiBAN
  • FiBAN as a network of angel financing, Annukka Mickelsson, CEO
  • Early-stage investment field in the Nordic countries, Pontus Stråhlman, Capital Investor (Voima Ventures)
 • Finnish Industry Investment Tesi
  • Tesi as a financier of Finnish startups and growth companies, Mikael Niemi, Investment Manager 

14:25 Coffee

14:40 PART TWO: Project cooperation and networking
Example projects and projects under preparation

 • How can a SME join an EU-project? Experiences of a project coordinator
  • Matti Reinikainen, Principal Scientist, VTT Technical Research Centre of Finland
 • Solar-driven fuels and chemicals
  • Yagut Allahverdiyeva-Rinne, Professor, University of Turku

Summary of the event and moving to the networking and discussion section

16:00 The end of the event

 

 

The  SET4BIO project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 884524