Siirry sisältöön

KEINO-osaamiskeskus

KEINO-osaamiskeskus kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia, sekä tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Hansel Oy. KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, ja sen toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Innovatiivinen julkinen hankinta

Innovatiivisen hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi parannettu tuote tai palvelu, joka ei vielä ole laajasti käytössä. Innovatiivinen hankinta voi olla myös uudenlainen tapa toteuttaa hankinta tai sen kohteena oleva projekti (kuten rakennusurakka).

Innovatiivinen hankinta voi olla:
•    toimialalle uusi ratkaisu, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla.
•    kansallisesti uusi ratkaisu, joka kuitenkin on otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella.
•    kansainvälisesti täysin uusi ratkaisu. Tällöin tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun ensimmäinen käyttäjä.  

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.  

Innovatiivinen hankinta voi olla sellainen, jossa hankintasopimukseen sisältyy uuden ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Hankinta voidaan ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Hankinnan innovatiivisuus voi siis näkyä innovatiivisessa hankinnan kohteessa tai innovatiivisessa hankintamenettelyssä.

Lopulta innovatiivisella hankinnalla voidaan tavoitella hankinnan suurempaa vaikuttavuutta, ilmentyen esimerkiksi suotuisina ympäristövaikutuksina tai kokonaan uuden hankinnan mahdollistamina merkittävinä, positiivisina seurauksina yhteiskuntaan.  

 

Innovatiivisuus julkisten hankintojen strategisena tavoitteena

Innovatiivisia hankintoja voi edistää tekemällä systemaattista yhteistyötä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankintojen innovaatiopotentiaalin tunnistamista sekä innovatiivisuutta luovaa toimintatapaa voi johtaa ja kehittää. Markkinatuntemus ja -analytiikka sekä markkinavuoropuheluosaaminen ovat tässä keskeisiä työkaluja. Tärkeää on myös kehitysmyönteisen asenteen omaksuminen ja ketterä toiminta alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Innovatiivisten hankintojen ja hankintaprosessien käyttöön voi kannustaa strategiassa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:  
•    Nykyisten tuotteiden, palveluiden ja palveluntarjoajien toiminnassa on haasteita.
•    Markkinoille on syntynyt uusia, laadullisesti parempia ja/tai kustannustehokkaampia tapoja vastata organisaation tarpeisiin.
•    Organisaatio tarvitsee myös ulkopuolisia resursseja haasteensa ratkaisemiseksi. Tällöin voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia sopimus- ja toteutusmalleja kuten allianssimalli.
•    Organisaation tehtävissä, toimintaympäristössä tai palvelujärjestelmissä tapahtuneet muutokset kannustavat uusien ratkaisujen etsimiseen.

 

Lisätietoja ja yhteystiedot

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO

Neuvontapyynnöt ensisijaisesti osoitteeseen palvelu (at) hankintakeino.fi