Siirry sisältöön

European Guarantee Fund (EGF) on Euroopan investointipankkiryhmän vuonna 2021 käynnistämä lyhytaikainen rahoitusohjelma vastaukseksi koronakriisin aiheuttamaan pääomatarpeeseen. Ohjelman tavoitteena tuoda EU:n markkinoille lisärahoitusta 200 miljardin euron edestä.

Yleiskuvaus

Euroopan investointipankkiryhmä (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahsto) käynnisti European Guarantee Fund (EGF) -ohjelman vuoden 2021 alussa koronakriisin aiheuttaman taloustilanteen vuoksi. Sen tavoitteena on tuoda jäsenmaiden 25 miljardin euron budjettitakausten turvin markkinoille lisärahoitusta 200 miljardin euron edestä noin vuoden aikana Euroopan talouden tueksi. EIP-ryhmä tukee ohjelman turvin eurooppalaisten rahoituslaitosten laina-, takaus- ja pääomasijoitustuotteita.

Suomessa käytössä ovat tällä hetkellä ohjelman puitteissa rahoituslaitosten välittämät takaustuotteet. Ne soveltuvat esimerkiksi pk-yritysten kasvuinvestointien ja pääomatarpeiden rahoittamiseen. Takauksia välittävät yrityksille Euroopan investointipankin (EIP) tai Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa sopimuksen takauksen hyödyntämisestä tehneet pankit ja rahoituslaitokset.

Avaintietoja

Ohjelma tarjoaa:

  • Lainatakausta kaiken kokoisille yrityksille
  • Takauksen määrä: 7075% (riippuu rahoittajasta)
  • Laina-aika: enintään 6 vuotta
  • Rahoituksen suuruus vaihtelee yrityskoon ja rahoittajan mukaan

Lisätietoja