Siirry sisältöön

SME InnovFin Guarantee Facility on Euroopan komission vuonna 2016 perustama takausohjelma, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten ja kasvuhakuisten pk-yritysten lainarahoitusta. Ohjelman toteuttaa Euroopan investointirahasto (EIR). Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön välittäjäorganisaatioiden kautta, joita voivat olla esimerkiksi pankit tai vakuutusyhtiöt.

Yleiskuvaus

SME InnovFin Guarantee Facility on Euroopan komission vuonna 2016 käynnistämä takausohjelma, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusta jäsenmaissa. Ohjelman tuella Euroopan investointirahasto (EIR) jakaa rahoituslaitosen riskiä näiden yritysten lainarahoituksessa joko takauksin tai vastatakauksin. Suomessa rahoitusta välittävät EIR:n kanssa sopimuksen tehneet pankit ja vakuutusyhtiöt. Välittäjätahot tekevät SME InnovFin Guarantee Facilityä käyttävät luottopäätökset oman luottopolitiikkansa mukaisesti EIR:n kanssa tekemänsä sopimuksen puitteissa.

SME InnovFin Guarantee Facilityn takaamaa lainaa voi käyttää investointeihin, sekä käyttöpääoma- ja yrityskaupparahoitustarpeisiin. Takaus on lähtökohtaisesti 50 prosenttia, mutta koronakriisin vuoksi se voi olla myös 80%, jos rahoituslaitos on tehnyt asiasta erillisen sopimuksen EIR:n kanssa.

SME InnovFin Guarantee Facility -takaukseen on mahdollista hakea myös Finnveran osatakausta jos pankin myöntämä takaus on alle 80%. Finnveran vastaa osatakausta koskeviin kysymyksiin.

Avaintietoja

Ohjelma tarjoaa:

  • 50% takauksen rahoituslaitoksen myöntämään lainaan
  • Koronakriisin vuoksi takaus voi olla väliaikaisesti myös 80%
  • Lainamäärä 25 000 – 7,5 milj. euroa
  • Laina-aika enintään 10 vuotta
  • Lainaa voi käyttää investointeihin, sekä käyttöpääoma- ja yrityskaupparahoitustarpeisiin.

Lisätietoja