Siirry sisältöön

Euroopan investointirahasto EIR:n riskinjakotakaus Sustainability Guarantee avaa uudenlaisia mahdollisuuksia vauhdittaa kestäviä investointeja ja hyödyntää tehokkaammin markkinaehtoisia rahoitusinstrumentteja vihreässä siirtymässä. Sustainability Guarantee-takaus on yksi kuudesta InvestEU:n portfoliotakuutuotteesta.

Yleiskuvaus

Takauksella pyritään vauhdittamaan pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden puhtaan teknologian investointeja ja energiatehokkuusremontteja. Kelpoisuuskriteerit on suunniteltu EU:n kestävän rahoituksen taksonomian hengessä, joten tämän tuotteen odotetaan edistävän EU:n tavoitetta vähentää asteittain kasvihuonekaasupäästöjä ja siirtyä hiilineutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.

Välittäjäorganisaatiot tarjoavat rahoitusta eri kokoisille yrityksille oman rahoituspolitiikkansa, sekä Euroopan investointirahaston kanssa tekemänsä sopimuksen puitteissa. Takaus toimii lainan vakuutena.

Avaintietoja

Rahoitustyyppi lainatakaus
Ohjelmakausi 2021-2027
Kohdenryhmä pienet ja keskisuuret yritykset sekä taloyhtiöt
Takauksen määrä 70–80% (riippuu rahoittajasta)
Rahoituksen suuruus maksimissaan 7,5 miljoonaa euroa

Lisätietoja