Frågor om EU-finansiering?

Finlands nationella EU-finansieringsrådgivning erbjuder gratis allmän information och råd om EU:s finansieringsprogram och finansieringsinstrument.

Tjänsten samlar in information om EU:s bidrag, lån, garantier, aktieinvesteringar, subventioner och offentlig upphandling samt leder och ger råd. Syftet med tjänsten är att erbjuda allmän information om EU-finansiering och att främja dess nationella användning.

Rådgivningstjänsten är avsedd för finska parter som är intresserade av EU-finansiering. Finansieringen kan användas av företag, forskningsinstitut, kommuner, finansinstitut och andra parter. Tjänsten erbjuder aktuell information och projektspecifik vägledning samt organiserar evenemang som är relaterade till EU-finansiering. Business Finland ansvarar för genomförandet av tjänsten under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Information om finansieringsmöjligheter finns på webbplatsens finskspråkiga version.

Vänligen observera att detta är en finsk nationell finansiell rådgivningstjänst, och den är avsedd för parter som har verksamhet i Finland.

Du kan kontakta oss via e-post: info (at) eurahoitusneuvonta.fi