Siirry sisältöön
Uutinen 25.01.2024

Business Finland tarjoaa nyt rahoitusta EU:n Innovaatiorahaston hakemusten valmisteluun

Business Finlandin tarjoama EU-projektin valmisteluun suunnattu rahoitus on nyt laajentunut koskemaan myös Innovaatiorahastoa. Aiemmin rahoitus kattoi vain Horisontti Eurooppa projektien ja Euroopan puolustusrahaston (EDF) projektien valmistelun.

Innovaatiorahasto on EU:n keskeinen panostus siirtymässä puhtaaseen energiaan. Rahasto tukee yrityksiä innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden pilotoinnissa, kaupallistamisessa ja skaalauksessa.

Business Finlandin rahoitusosuus on 50 prosenttia hakemuksen valmistelun kustannuksista, kuitenkin enintään 200 000 € ja enintään 5 % tavoitellun Innovaatiorahasto-projektin hakemukseen kirjatusta kyseisen osallistujan kokonaiskustannusten määrästä (esim. 3,5 M€ = 175 000 €).

Tärkeää huomioida:

  • valmisteluprojektin hakemus tulee jättää heti, kun kustannuksia aiotaan kerryttää
  • ennakkoa ei makseta
  • valmisteluprojektin kustannukset tilitetään, kun Innovaatiorahasto-hakemus on arvioitu
  • valmisteluprojektin rahoituksen maksun ehtona on, että Innovaatiorahasto-hakemus on arvioitu kaikilta osin


Rahoitus luetaan yrityksen de minimis -kiintiöön. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 300 000 euroa kolmen vuoden jakson aikana. Samaan konserniin tai määräysvaltaan (esim. enemmistöomistuksen tai sopimusten perusteella) kuuluvien yritysten de minimis -rahoitus lasketaan yhteen.

LUE LISÄÄ VALMISTELURAHOITUKSESTA

IF23-haku on auki 9.4.2024 saakka

Innovaatiorahaston syksyn 2023 haussa auki ovat seuraavat haut:

  • Suurten hankkeiden haku (> 100 M€)
  • Keskisuurten hankkeiden haku (20–100 M€)
  • Pienten hankkeiden haku (2,5–20 M€)
  • Komponenttien valmistus (Cleantech manufacturing for components) (> 2,5 M€)
  • Pilottiprojektit (2,5–40 M€)

Suurten, keskisuurten ja pienten hankkeiden yleisen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen (general decarbonization) hauissa rahoitusta voivat saada muun muassa hiilen talteenoton ja hyödyntämisen (CCU) sekä varastoinnin (CCS), uusiutuvan energian ja energian varastoinnin projektit. Valmistavan teollisuuden haussa rahoitetaan esimerkiksi elektrolyysilaitteisiin ja polttokennoihin, energian varastointiin ja lämpöpumppuihin tarkoitettujen komponenttien tuottamiseen tarkoitettuja tiloja ja laitteistoja. Pilottiprojekteissa puolestaan testataan, validoidaan ja optimoidaan erittäin innovatiivisia, hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja kaikilla Innovaatiorahaston tukikelpoisilla aloilla.

Hakujen monipuolistumisen lisäksi keskeiset muutokset aiempiin hakuihin verrattuna ovat meriteollisuussektorin sisällyttäminen rahoitettaviin aloihin (lisätietoa esimerkiksi tässä webinaarissa), vihreän vedyn huutokauppajärjestelmän lanseeraaminen (lisätietoa) sekä maantieteellisten painotusten vahvistaminen.

Hakujen tarkka sisältö ja arviointikriteerit löytyvät Funding & tenders -portaalista. Lisäksi toimenepanovirasto CINEA:n 7.12.2023 järjestämän infopäivän tallenne ja materiaalit ovat hyödyksi hakijoille ja muille rahastosta kiinnostuneille.

IF2023-HAUN INFOPÄIVÄN TALLENNE JA ESITYSMATERIAALIT

Hankekohtaisen neuvonnan tarpeessa olethan yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin:

Emmi Nahi
emmi.nahi (at) businessfinland.fi
+358 50 433 7122

Markku Pekonen
markku.pekonen (at) businessfinland.fi
+358 44 3733 668