Siirry sisältöön

Innovaatiorahaston tavoitteena on tuoda markkinoille ratkaisuja eurooppalaisen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä tukea EU:n kilpailukykyä ja siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen.

Yleiskuvaus

Innovaatiorahasto tarjoaa yrityksille avustusta innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja skaalaukseen. Tavoite on jakaa yritysten riskiä investoida puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen tulevaisuuden kannalta kestävän talouskasvun luomiseksi. 

Innovaatiorahastosta rahoitetaan A) suuria lippulaivahankkeita ja B) pienimuotoisia hankkeita, jotka voivat saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä kaikilla EU:n päästökauppajärjestelmädirektiivin kattamilla energiaintensiivisilla teollisuudenaloilla, sisältäen:

  • tuotteet, joilla voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita
  • hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen
  • hiilensidonta
  • uusiutuvan energian ratkaisut
  • energian varastointi
  • vedyn käyttö muissa sovelluksissa, kuten liikkuvuudessa


Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.

Rahaston haut järjestetään kahdelle eri kokoluokalle. Suurten hankkeiden hausta rahoitetaan investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeita. Pienten hankkeiden hausta rahoitetaan investointikustannuksiltaan alle 7,5 miljoonan euron hankkeita. Myös pienten hankkeiden haussa voidaan määrittää hankkeille minimi-investointikustannus.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 2020-2030
  • Budjetti noin 38 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Yritykset

Lisätietoja