Siirry sisältöön

Innovaatiorahaston tarkoituksena on tukea innovatiivisia teknologioita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Yleiskuvaus

Innovaatiorahasto tarjoaa noin 20 miljardia euroa tukea vuosina 2020-2030 innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen, pyrkimyksenä tuoda markkinoille teollisia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää hiilipäästöjä ja edistää Euroopan ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista.

Tavoite on auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen talouskasvun lisäämiseksi ja paikallisten tulevaisuudessakin relevanttien työpaikkojen luomiseksi, sekä vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa globaalissa mittakaavassa.

Tähän pyritään suuren ja pienen mittakaavan projektien hauilla, jotka keskittyvät:

  • innovatiivisiin vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, mukaan lukien tuotteet, joilla voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita
  • hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen
  • hiilensidontaratkaisuihin
  • innovatiivisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin
  • energian varastointiin

Innovaatiorahasto keskittyy erittäin innovatiivisiin teknologioihin ja suurin lippulaivahankkeisiin Euroopassa, joiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä. Kyse on riskin jakamisesta ensimmäisten laatuaan olevien innovatiivisten hankkeiden toteuttajien kanssa.

Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.

Rahaston haut järjestetään kahdelle eri kokoluokalle. Suurten hankkeiden hausta rahoitetaan investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeita. Pienten hankkeiden hausta rahoitetaan investointikustannuksiltaan alle 7,5 miljoonan euron hankkeita. Myös pienten hankkeiden haussa voidaan määrittää hankkeille minimi-investointikustannus.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 2020-2030
  • Budjetti 20 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Yritykset

Lisätietoja