Siirry sisältöön

Innovaatiorahaston tavoitteena on tuoda markkinoille ratkaisuja eurooppalaisen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä tukea EU:n kilpailukykyä ja siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen.

Yleiskuvaus

Innovaatiorahasto tarjoaa yrityksille avustusta innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja skaalaukseen. Tavoite on jakaa yritysten riskiä investoida puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen tulevaisuuden kannalta kestävän talouskasvun luomiseksi. 

Seuraavan haun odotetaan aukeavan Q4 2024. 

Innovaatiorahastosta rahoitettiin vuonna 2023 suuria lippulaivahankkeita (> €100Meur), keskisuuria hankkeita (€20-100Meur) ja pienimuotoisia hankkeita (€2,5-20Meur), jotka voivat saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä kaikilla EU:n päästökauppajärjestelmädirektiivin (Annex I & III) kattamilla energiaintensiivisilla teollisuudenaloilla, sisältäen:

 • tuotteet, joilla voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita
 • hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen
 • hiilensidonta
 • uusiutuvan energian ratkaisut
 • energian varastointi
 • vedyn käyttö muissa sovelluksissa, kuten liikkuvuudessa ja teollisissa prosesseissa
 • päästökaupan laajenemisen myötä myös ns nettopäästötön liikenne merellä, maalla ja ilmassa ovat tuen piirissä
 • rakennusten energiankäyttö

Lisäksi komissio avasi syksyllä 2023 haut:

 • Komponenttien valmistus (Cleantech manufacturing for components) (> €2,5Meur)
 • Pilottiprojektit (> €2,5Meur)

Haku sulkeutui 9.4.2024 ja siihen jätettiin 337 hakemusta 27 jäsenmaasta. Hakemukset ovat nyt arvioitavana. 

Haut julkaistaan komission Funding & tenders -portaalissa. Tullakseen rahoitettaviksi, projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.

Business Finland tarjoaa suuruudeltaan yli €3Meur Innovaatiorahaston projektien valmisteluun rahoitusta.

Avaintietoja

 • Rahoitustyyppi Avustus
 • Ohjelmakausi 2020-2030
 • Budjetti noin 38 miljardia euroa
 • Kohderyhmä Yritykset

Lisätietoja