Siirry sisältöön

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) avulla edistetään maahanmuuton tehokasta hallintaa. Rahaston tukemilla toimilla pyritään vahvistamaan ja kehittämään yhteistä lähestymistapaa turvapaikkamenettelyyn ja maahanmuuttoon sekä varmistamaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutuminen ja osallisuus. 

 

Yleiskuvaus

AMIF-rahasto on EU:n sisäasioiden rahastoihin eli EUSA-rahastoihin kuuluva rahasto, jonka avulla kehitetään yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa ja kotoutumista sekä ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin.

Rahaston tukemilla toimenpiteillä sujuvoitetaan turvapaikkamenettelyä, tuetaan vastaanottojärjestelmän kapasiteettia ja edistetään pitkäjänteisen kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen edellytyksiä erityisesti alue- ja paikallistasolla.

Laillisen maahanmuuton ja kotoutumisen sujuvuutta rahasto pyrkii edistämään vahvistamalla niitä koskevaa yhteistyötä, menettelyitä, palveluita ja tietopohjaa sekä tehostamalla kolmansien maiden kansalaisille tarjottavaa tukea. Lisäksi rahaston avulla lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Rahastosta tuettavilla toimenpiteillä ehkäistään laitonta maahanmuuttoa ja edistetään toimivia paluujärjestelmiä vahvistaen erityisesti vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen prosesseja ja keinovalikoimia. Lisäksi pyritään tehostamaan maastapoistamistoimintaa ja edistämään takaisinottoyhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Ajantasaisimpia tietoja rahastosta ja hauista päivitetään Euroopan unionin sisäasioiden rahastot -sivustolle.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Hankeavustus ja kohdennettu yleisavustus
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti Noin 67,9 miljoonaa euroa 
  • Kohderyhmä Viranomaistoimijat, kunnat, järjestöt, yhdistykset, säätiöt, koulutusorganisaatiot, yritykset, kunnat, muut julkiset toimijat

Lisätietoja