Siirry sisältöön

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineellä (BMVI) tuetaan Euroopan unionin yhdennettyä rajaturvallisuutta ulkorajoilla

Yleiskuvaus

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline on sisäasioiden EU-rahastoihin kuuluva rahasto, josta rahoitusta myönnetään laittoman maahantulon estämistä ja laillisen maahantulon sujuvoittamista edistäviin toimiin.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan rahoittamalla mm. rajojen valvontaan ja rajatarkastuksiin liittyvien välineiden ja kaluston hankintaa siten, että ne palvelevat myös EU:n raja- ja merivartioston yhteisiä päämääriä. Lisäksi tuetaan koulutusta, yhdyshenkilötoimintaa ja tietojärjestelmien kehittämistä. Yhtenä prioriteettina on EU-laajuisten järjestelmien ja niiden yhteentoimivuuden toimeenpano.

Toisena rahoituskohteena rahastossa on viisuminmyöntöprosessin parantaminen eri tavoin mm. tietojärjestelmiä ja tiedonvaihtoa kehittämällä, koulutusta lisäämällä ja konsuliyhteistyötä tiivistämällä.

BMVI-rahoitustukiväline (Instrument for financial support for Border Management and Visa Policy) on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund, IBMF), jonka toinen osa on komission suoraan hallinnoima tullivalvontavälineiden rahoitusväline (Customs Control Equipment Instrument, CCEI).

Ajantasaisimpia tietoja rahoitustukivälineestä ja hauista päivitetään Euroopan unionin sisäasioiden rahastot -sivustolle.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Kohderyhmä Pääasiassa viranomaistoimijat

Lisätietoja