Siirry sisältöön

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) tarjoaa rahoitustukea liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelman budjetti on 33,7 miljardia euroa.

Yleiskuvaus

Verkkojen Eurooppa -välineen kautta Euroopan unionin rahoittaa hankkeita, joilla kehitetään alueen energia-, liikenne ja digitaalisia yhteyksiä. Lisäksi ohjelma tukee rajat ylittäviä uusiutuvan energian hankkeita. Väline edistää Euroopan laajuista liikenteen infrastruktuuria, puhtaita liikennemuotoja sekä nopeita laajakaistayhteyksiä, helpottaa uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti sekä kehittää Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ohjelmasta rahoitetaan myös sotilaallisen liikkuvuuden hankkeita. Energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta. Ohjelamasta rahoitettavien energiahankkeiden tulee olla luonteeltaan valtion rajat ylittäviä.

Ohjelman budjetti on tulevalle kaudelle on kaikkiaan 33,7 miljardia euroa, mistä ohjataan energiahankkeisiin 5,8 miljardia, liikennehankkeisiin 25,8 miljardia ja tietoliikennehankkeisiin 2,1 miljardia euroa. Hankekohtainen avustuksen määrä on muutamista sadoista tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin.

Lisätietoja ohjelmasta antaa European Climate, Infrastructure, Envirionment Excecutive Agency (CINEA)

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 1.1.2021 - 31.12.2027
  • Budjetti 33,7 mrd. euroa
  • Kohderyhmä Energia-. liikenne- ja tietoliikenneverkkojen omistajat ja kehittäjät

Lisätietoja