Siirry sisältöön

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) tarjoaa rahoitustukea liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelman budjetti on 33,7 miljardia euroa.

Yleiskuvaus

Verkkojen Eurooppa -välineen kautta EU rahoittaa hankkeita, joilla kehitetään ja uudistetaan alueen liikenteen, digitaalisia verkkoja, 5G-järjestelmiä ja energiainfrastruktuuria. Ohjelma edistää Euroopan laajuista liikenteen infrastruktuuria, puhtaita liikennemuotoja sekä nopeita laajakaistayhteyksiä, helpottaa uusiutuvan energian käyttöä ja kehittää Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ohjelmasta rahoitetaan myös sotilaallisen liikkuvuuden hankkeita. 

Energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta. Ohjelmasta rahoitettavien energiahankkeiden tulee olla luonteeltaan valtion rajat ylittäviä.

Ohjelman budjetti kaudella 2021-2027 on kaikkiaan 33,7 miljardia euroa, mistä ohjataan energiahankkeisiin 5,8 miljardia, liikennehankkeisiin 25,8 miljardia ja tietoliikennehankkeisiin 2,1 miljardia euroa. Hankekohtainen avustuksen määrä on muutamista sadoista tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 33,7 mrd. euroa
  • Kohderyhmä Energia-. liikenne- ja tietoliikenneverkkojen omistajat ja kehittäjät

Lisätietoja