Siirry sisältöön

CERV on suurin EU-rahoitusohjelma yhteisten arvojen edistämiseksi ja sillä tuetaan erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoita EU-jäsenmaissa. 

Yleiskuvaus

Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelman (Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV) keskeinen tavoite on suojella ja edistää Euroopan unionin toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja arvoja ja oikeuksia. Tavoitteeseen pyritään tukemalla eri tasoilla toimivia kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, sekä kannustamalla kansalaisaktiivisuuteen ja demokraattiseen osallistumiseen. Ohjelma on perustettu EU-asetuksella (EU) 2021/692.

Ohjelman tavoitteena on:

  • Suojella ja edistää perusoikeuksia ja lisätä niistä tietoisuutta erityisesti myöntämällä taloudellista tukea kansalaisjärjestöille.
  • Edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää ja eriarvoisuutta sukupuolen, alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ehkäistä rasismia ja muita suvaitsemattomuuden muotoja.
  • Edistää kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa.
  • Ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin, nuoriin ja naisiin sekä muihin haavoittavassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi kansalaisjärjestöt, yliopistot, tutkimuslaitokset, viranomaiset. Rahoitusta voi saada muun muassa koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen sekä seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen.

Ohjelman täytäntöönpanoa edistetään kaksivuotisilla työohjelmilla.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset ja tuet
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 1,37 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Kansalaisjärjestöt, viranomaiset, tutkimuslaitokset

Lisätietoja