Siirry sisältöön

Digitaalinen Eurooppa on uusi ohjelma, joka kokoaa alleen digitaalisen kapasiteetin ja digitaalisten valmiuksien kehittämiseen sekä teknologian laajempaan käyttöönottoon liittyviä toimia.

Yleiskuvaus

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa erilaisten avustusten ja hankintojen kautta. Kyseessä ei ole TKI-ohjelma, vaan ohjelmalla pyritään vastaamaan digitaali-investointien tarpeeseen, edistämään Euroopan kilpailukykyä ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä saamaan konkreettisesti käyttöön digitaalista kapasiteettia ja digitaalisia ratkaisuja. Lähtökohtaisesti ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan sen suureen skaalaan, eri teknologiapainotukseen sekä valittuihin substansseihin.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita viidellä keskeisellä alalla, joista kullakin on omat alustavat määrärahansa:

  • suurteholaskenta: 2 226 914 000 €
  • tekoäly: 2 061 956 000 €
  • kyberturvallisuus ja luottamus: 1 649 566 000 €
  • edistyneet digitaaliset taidot: 577 347 000 €
  • käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus: 1 072 217 000 €

Ohjelma toteutetaan monivuotisten työohjelmien avulla. Nämä voivat koskea yhtä tai useampaa viidestä toiminta-alasta. Ohjelmaan kuuluu yhteisrahoitusta jäsenmailta ja tarvittaessa yksityiseltä sektorilta. Yhteisrahoitusosuus vahvistetaan työohjelmissa. Työohjelmissa esitetään myös Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toimien avustuskelpoisuusperusteet. Lähtökohtaisesti avustusprosentti on 50 (75 % pk-yrityksille).

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma täydentää useita muita digitalisaatiota tukevia ohjelmia, kuten Horisontti Eurooppaa, jossa keskitytään tutkimukseen ja teknologian kehitykseen, ja Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisia osia.

Ajantasaisimmat tiedot ohjelmasta löytyvät Euroopan komission sivuilta.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset ja hankinnat
  • Ohjelmakausi 2021–2027
  • Budjetti 7,6 miljardia euroa
  • Kohderyhmä EU:ssa rekisteröidyt oikeushenkilöt: yritykset, julkishallinto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat
  • Tilanne Ohjelma-asetus valmis, hyväksyminen kesken; työohjelmien hyväksyminen kesken komissiossa

Lisätietoja