Siirry sisältöön

Digitaalinen Eurooppa on uusi ohjelmakaudella 2021–2027 alkanut ohjelma, joka tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologioiden käyttöönottoa erilaisten avustusten ja hankintojen kautta.

Yleiskuvaus

Digitaalinen Eurooppa on uusi ohjelmakaudella 2021–2027 alkanut ohjelma, joka tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologioiden käyttöönottoa erilaisten avustusten ja hankintojen kautta. TKI-toiminnan sijaan ohjelma keskittyy digiteknologian laajamittaisen käytön edistämiseen, eli se kuroo umpeen digiteknologian tutkimusten tulosten ja niiden markkinoille saattamisen välistä kuilua.

Ohjelman konkreettisena tavoitteena on lisätä Euroopan digitaalista kapasiteettia ja digitaalisia ratkaisuja, ja siten mahdollistaa digitaalista ja vihreää siirtymää. Ohjelman avulla vahvistetaan EU:n resilienssiä, selviytymiskykyä ja digitaalista strategista itsenäisyyttä.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita viidellä keskeisellä osa-alueella:

 • suurteholaskenta
 • tekoäly
 • kyberturvallisuus
 • edistyneet digitaaliset taidot
 • digitaaliteknologian laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa.

Ohjelma täydentää muita digitalisaatiota tukevia ohjelmia, kuten TKI-ohjelma Horisontti Eurooppaa ja Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelmaa.

Digitaalisen Euroopan hakujen konsortiokriteerit vaihtelevat hauittain: kriteerit määritetään kussakin hakutekstissä. Lähtökohtaisesti ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan sen suureen skaalaan, eri teknologiapainotukseen sekä valittuihin substansseihin.

Digitaalisen Euroopan ohjelmakausi 2021–2027 toteutetaan kolmen työohjelman avulla: 2021–2022, 2023–2024, 2025–2027. Kukin työohjelma kohdistuu osaan viidestä keskeisestä osa-alueesta. Ohjelmaan kuuluu yhteisrahoitusta jäsenmailta ja tarvittaessa myös yksityiseltä sektorilta. Ohjelman tarjoama rahoitusosuus vaihtelee hakukohtaisesti hanketyypeittäin:

 • Yksinkertaiset avustukset (simple grant) 50 %
 • Tuki- ja koordinaatiotoimet (CSA) 100 %
 • PK-yritysten tuet (SME support grant) 75 % PK-yrityksille ja 50 % muille hankkeen toimijoille)
 • Tuki kolmansille osapuolille (cascade funding / financial support to third parties, FSTP) 100 % konsortiolle, 50 % kaskadirahoituksen saajille)

Ajantasaisimmat tiedot ohjelmasta löytyvät Euroopan komission sivuilta.

Euroopan digitaaliset innovaatiokeskukset (European Digital Innovation Hub, EDIH)

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan myös eurooppalaisia digitaalisia innovaatiokeskuksia, jotka toimivat digi-investointeja ja PK-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Suomesta valittiin alkuvuonna 2022 neljä innovaatiokeskusta:

 • Robocoast, koordinaattorina Prizztech Oy (valmistava teollisuus)
 • HealthHub Finland, koordinaattorina Turku Science Park Oy (terveys)
 • Finnish AI Region, koordinaattorina Helsingin kaupunki (digitaaliset palvelut, älykkäät kaupungit ja terveys)
 • Location Innovation Hub, koordinaattorina Maanmittauslaitos (paikkatieto)

Avaintietoja

 • Rahoitustyyppi Avustukset ja hankinnat
 • Ohjelmakausi 2021–2027
 • Budjetti 7,6 miljardia euroa
 • Kohderyhmä EU:ssa rekisteröidyt oikeushenkilöt: yritykset, julkishallinto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat

Lisätietoja