Siirry sisältöön

Euroopan investointipankki (EIP) tarjoaa rahoitusta innovaatioihin, pk-yritysten kehittämiseen, infrastruktuuriin ja ilmastotoimiin liittyviin hankkeisiin. Pankki on sitoutunut käyttämään vähintään 50 prosenttia kokonaisrahoituksestaan ​​ilmastotoimiin vuoteen 2025 mennessä.

Yleiskuvaus

Euroopan investointipankin päätuote ovat investointilainat taloudellisesti kannattaviin hankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää EU:n kestävän kasvun ja työllisyyden, sekä ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita.

Pankki rahoittaa pääasiassa kokoluokaltaan suurempia hankkeita, joiden rahoitustarve on yli 25 miljoonaa euroa. Rahoituskokonaisuus arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. EIP:n rahoitus on tarkoitettu niin yrityksille kuin julkisille toimijoille ja sitä voi hakea jatkuvasti.

Rahoituksen lisäksi EIP tarjoaa asiantuntijapalveluita hankkeelle sopivien rahoitusvälineiden valinnassa sekä auttaa yhdistämään käytettävissä olevia EU:n rahoitusvälineitä. EIP:llä on Helsingissä toimisto, joka palvelee suomeksi.

Vuosina 2016–2020 EIP tuki Suomessa yli 100 yritysten, pankkien ja julkisen sektorin investointihanketta yhteensä 7,66 miljardin euron rahoituksella.

Avaintietoja

EIP tarjoaa:

  • Lainoja innovaatioiden, pk-yritysten, infrastruktuurihankkeiden ja ilmastotoimien rahoittamiseen
  • Lainamäärä lähtökohtaisesti yli 15 milj. euroa
  • Rahoituskokonaisuus sovitaan hankekohtaisesti
  • Rahoitusta voi hakea jatkuvasti

Lisätietoja