Siirry sisältöön

Euroopan investointirahasto tukee mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä jakamalla riskiä, joita pankit, takauslaitokset, mikrorahoituslainanantajat ja riskipääoma- tai pääomarahastot ottavat rahoittaessaan pienyrityksiä. 

Yleiskuvaus

Euroopan investointirahasto (EIR) on osa Euroopan investointipankkiryhmää. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikroyrityksiä, sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) auttamalla heitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee rahoitusvälineitä, jotka kattavat osan riskeistä, joita pankit, takauslaitokset, mikrorahoituslainanantajat ja riskipääoma- tai pääomarahastot ottavat rahoittaessaan pienyrityksiä. Tämä kannustaa pankkeja antamaan lainaa, sekä edistää sijoitusrahastojen toimintaan ja yksityisiä investointeja, mikä parantaa eurooppalaisten pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja luo kestävämmän rahoitusmarkkinan Eurooppaan.

EIR tukee EU:n tavoitteita innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen, yrittäjyyden, kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana EIR on tukenut Suomessa 43 pankkia ja rahastoa tarjoamalla niille rahoitusta yli 2,2 miljardia euroa, mikä on saattanut liikkeelle yli 6,8 miljardin euron kokonaisrahoituksen pk-yrityksille.

Avaintietoja

EIR tarjoaa:
• Riskinjakoa, niin innovatiivisia kasvuyrityksiä, mikroyrittäjiä kuin maatalousyrityksiä rahoittavilla tahoille
• Riskinjako koskee niin laina-, kuin sijoitusrahoitusta
• Rahoituskokonaisuus sovitaan hankekohtaisesti
• Riskinjakoa voi hakea jatkuvasti

Lisätietoja