Siirry sisältöön

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja rahoitusta organisaatioiden ja yhteisöjen kansainvälistymiseen, sekä yksilöiden kouluttautumiseen, opiskeluun ja harjoitteluun.

Yleiskuvaus

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021–2027. Tänä aikana useat miljoonat eurooppalaiset nuoret, opiskelijat ja aikuiset voivat kouluttautua, opiskella ja harjoitella ulkomailla ohjelman tuella ja näin laajentaa osaamistaan. Oppilaitoksille ja organisaatioille Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa ja kehittää organisaationsa toimintaa.

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuutta, vihreyttä sekä yhteiskunnallista osallistumista.

Erasmus+ -ohjelmaa toteutetaan 3 avaintoimen kautta:

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden tukea voivat hakea koulutus- tai nuorisoalan organisaatiot. Organisaatiot jakavat liikkuvuusapurahat eteenpäin omassa organisaatiossaan ulkomaanjaksoille lähteville henkilöille. Tukea eivät voi hakea yritykset tai yksityishenkilöt. Liikkuvuusapurahaa on haettavissa oppilaille, opiskelijoille, nuorille, aikuisoppijoille, opettajille sekä/tai organisaation muulle henkilökunnalle. Avaintoimi 1:n alla rahoitetaan myös nuorisoalan paikallisesti Suomessa tapahtuvia toimintoja.

Avaintoimi 2: Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Avaintoimi 2:n alle kuuluvat hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kehittää organisaation toimintaa yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Käytännössä yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla hyväksi havaittuja toimintatapoja ja implementoimalla näitä oman orgaanisation sisällä, kehittämällä uusia toimintatapoja ja -menetelmiä yhteistyössä hankekumppanin kanssa tai luomalla yhteisiä opintojaksoja. Hankkeiden myötä henkilöstö kehittää omaa osaamistaan ja laajentaa verkostojaan. Organisaatio voi myös jakaa erikoisosaamistaan eteenpäin muille alan toimijoille. Parhaimmillaan Erasmus+ hankkeiden avulla voi edistää organisaation strategisia tavoitteita.

Avaintoimi 3: Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön suunnattu tuki kohdistuu toimille, joiden tarkoitus on valmistella ja tukea EU:n poliittisen toimintaohjelman toteututusta koulutuksen, nuorison ja urheilun aloilla, eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka on suunnnattu korkean tason viranomaisille, sekä toimia, joiden tarkoituksena on kerätä tietoa koulutuksesta ja nuoriso- ja urheilualasta päätöksenteon tueksi. Tukea voivat saada myös toimet, jotka lisäävät osaamisen ja tutkintojen avoimuutta sekä helpottavat niiden tunnustamista ja opintosuoritusten siirtämistä. Lisäksi avaintoimi 3:n kohteena on lisätä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Eurooppa-tietoisuuden lisäämiseksi sekä tuottaa vaikuttavuutta ja lisäarvoa kansainvälisten järjestöjen koulutus-, urheilu- ja nuorispolitiikan sektoreilla tekemän yhteistyön kautta.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset
  • Ohjelmakausi 1.1.2021-31.12.2027
  • Budjetti 26 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Koulutussektori, nuorisoala & urheilusektori

Lisätietoja