Siirry sisältöön

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja rahoitusta organisaatioiden ja yhteisöjen kansainvälistymiseen, sekä yksilöiden kouluttautumiseen, opiskeluun ja harjoitteluun.

Yleiskuvaus

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021–2027. Ohjelma tukee oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä sekä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja kehittämistä. Lisäksi Erasmus+ rahoittaa nuorten, opiskelijoiden ja aikuisten ulkomailla tapahtuvaa kouluttautumista, opiskelua ja työharjoittelua. 

Ohjelman tavoitteena on tukea kansalaisten koulutuksellista ja ammatillista kehitystä, vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja tasa-arvoista aktiivista kansalaisuutta sekä edistää kestävää kasvua, sosiaalista koheesiota ja innovaatiota.

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuutta, ympäristövastuullisuutta sekä yhteiskunnallista osallistumista.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset
  • Ohjelmakausi 1.1.2021-31.12.2027
  • Budjetti 26 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Koulutussektori, nuorisoala & urheilusektori

Lisätietoja