Siirry sisältöön

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, joka pyrkii edistämään työllistymistä ja koulutuksen tasa-arvoa sekä torjumaan syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.

Yleiskuvaus

ESR+ on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, jonka avulla pyritään edistämään työllisyyttä, osaamista, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.
Uusi ohjelmakausi alkaa syksyllä 2021 ja Suomessa sen teemana on Uudistuva ja osaava Suomi. Ohjelman kautta rahoitetaan mm. seuraavia kehittämistavoitteita sisältäviä hankkeita:

 • Työllistymismahdollisuuksien, työssä pysymisen sekä työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen
  • Luodaan työvoiman kysyntää edistäviä malleja sekä parannetaan yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä
 • Opiskeluun liittyvien mahdollisuuksien kehittäminen, yhtäläiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen
  • Osaamista lisätään monipuolisesti ja parannetaan ennakointikykyä muutostarpeiden ja osaamisen kohdalla. Kehitetään työelämää
 • Yhtäläisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen, huono-osaisuuden ja syrjäytymisen torjunta
  • Osallisuuden edistäminen, lastensuojelukentän sosiaaliset innovaatiot sekä apu kaikkein vähävaraisimmille

ESR+ -hankepäätökset tehdään ELY-keskuksissa ja aineellisen avun osalta Ruokavirastossa. Hankehakemusten käsittely ja hankehallinto tapahtuvat sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä.

Avaintietoja

 • Rahoitustyyppi Avustus
 • Ohjelmakausi 1.9.2021-31.12.2030
 • Budjetti 602,4 miljoonaa (EU-rahoitus)
 • Tuensaajat Kunnat, yritykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset, yhdistykset, säätiöt 

Lisätietoja