Siirry sisältöön

EU4Health-ohjelma edistää eurooppalaisia ratkaisuja, joilla tuetaan väestön terveyttä, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja terveysalan innovaatiotoimintaa. Uudella terveysohjelmalla pyritään korjaamaan myös covid-19-kriisin esiin nostamia puutteita eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä siten, että ne ovat paremmin varautuneita uusien terveysuhkien varalta.

Yleiskuvaus

EU:n terveysohjelman tarkoitus on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa ympäristöä jäsenmaissa sekä tukea innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä. Uusin terveysohjelma EU4Health on samalla myös EU:n vastaus covid-19:ään, jolla on ollut suuri vaikutus lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstöön, potilaisiin ja terveydenhuoltojärjestelmiin Euroopassa.

Ohjelma on olennaisen tärkeä sen varmistamiseksi, että EU pysyy maailman terveimpänä alueena, että sillä on käytettävissään kaikki mahdolliset välineet terveyshaasteisiin vastaamiseksi kansallisella ja EU:n tasolla ja että se on valmistautunut mahdollisiin uusiin terveysuhkiin. Ohjelman tavoitteena on lujittaa terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne voivat vastata niin pitkän aikavälin haasteisiin kuin akuutteihin kriiseihin, parantaa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuutta kohtuuhintaan, edistää mikrobilääkkeiden maltillista ja tehokasta käyttöä sekä helpottaa lääketieteen ja lääkealan innovointia ja ympäristöystävällisempää valmistusta.

EU4Health-ohjelma toimii tiiviisti yhdessä EU:n tärkeimmän tutkimus- ja innovointiohjelman, Horisontti Eurooppa -ohjelman Terveys-klusterin kanssa. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan laaja-alaisesti tutkimus- ja innovaatiotoimintaa liittyen terveyteen ja hyvinvointiin. EU4Health ohjelma puolestaan voi edistää tutkitun tiedon ja innovaatioiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden osana.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustuksia ja hankintoja
  • Ohjelmakausi 1.1.2021-31.12.2027
  • Budjetti 5,1 miljardia euroa
  • Kohderyhmä EU-maiden terveysalan viranomaiset ja toimijat, terveysalan järjestöt sekä kansalaisjärjestöt

Lisätietoja