Siirry sisältöön

Hiili- ja terästutkimusrahasto rahoittaa tutkimus- ja innovaatiohankkeita hiilen ja teräksen aloilla. Ohjelman tavoitteena on tukea hiilialan oikeudenmukaista siirtymää sekä teräsalan kehittämistä luonnonvaroja säästävään, kestävään suuntaan.

Yleiskuvaus

Hiili- ja terästutkimusrahasto (The Research Fund for Coal and Steel, RFCS) on EU:n rahoitusohjelma, joka tukee hiili- ja teräsalan tutkimusprojekteja. Ohjelmalla on historiallinen tausta, mutta kesällä 2021 hyväksytty RFCS-paketti modernisoi ohjelman lakipohjaa. Lakimuutos antaa rahastolle mahdollisuuden käyttää osan Euroopan teräs- ja hiiliyhteisön varoista suuriin puhtaan teräksen tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin sekä kivihiilialan tutkimushankkeisiin, joilla tuetaan entisten tai suljettavien hiilikaivosten oikeudenmukaista siirtymää.

Toimien tavoitteena on lähes nollapäästöinen terästeollisuus vuonna 2030.

RFCS rahoittaa hankkeita teräksen osalta seuraavilla aloilla:

 • uudet, kestävät ja vähähiiliset teräksen tuotanto- ja pintakäsittelyprosessit
 • kehittyneet teräslajit ja -sovellukset
 • ympäristönsuojelu, luonnonvarojen säilyttäminen ja kiertotalous
 • terästuotannon päästövähennykset
 • työvoiman hallinta (kestäviin tuotantoprosesseihin liittyvien valmiuksien kehittäminen ja levittäminen) sekä työolojen parantaminen

RFCS rahoittaa hankkeita hiilen osalta seuraavilla aloilla:

 • hiilialan siirtymää vauhdittavat teknologiat
 • työterveyden ja turvallisuuden parantaminen
 • siirtymävaiheessa olevien hiilikaivosten ympäristövaikutusten minimointi

Avaintietoja

 • Rahoitustyyppi Avustus
 • Ohjelmakausi 2021-2027
 • Budjetti n. 770 miljoonaa
 • Kohderyhmä EU:ssa rekisteröidyt yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset

Lisätietoa