Siirry sisältöön

ITER on ainutlaatuinen projekti maailman suurimman fuusiovoiman koelaitoksen rakentamiseksi.

Yleiskuvaus

Tukemalla innovaatioita ja kansainvälistä yhteistyötä ITER-projekti luo talouskasvua ja työpaikkoja ja saattaa EU:n globaalin fuusiotutkimuksen edelläkävijäksi. Tällä koelaitoksella kehitetään teknologioita ja luodaan tietämystä kohti fuusioenergian käyttöä rutiininomaiseen energiantuotantoon. ITER siis auttaa kehittämään fuusioenergiateknologiaa turvaamaan kestävämpää ja ympäristöystävällisempää sähköntuotantoa.

Projektia rahoittaa ja vie eteenpäin seitsemän jäsenosapuolta: Euroopan unioni, Kiina, Intia, Japani, Venäjä, Etelä-Korea ja Yhdysvallat; kaiken kaikkiaan 35 maata osallistuu projektiin suorasti tai epäsuorasti.

Valmistuttuaan ITER tulee olemaan suurin yli 100 fuusioreaktorista, jotka on rakennettu 1950-luvulta alkaen. Sen seuraajan, DEMOn odotetaan olevan ensimmäinen fuusioreaktori, joka tuottaa sähköä koeympäristössä. DEMO-vaiheen odotetaan johtavan täysimittaisiin sähköä tuottaviin fuusiovoimalaitoksiin ja tulevaisuuden kaupallisiin reaktoreihin.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Hankinnat ja avustukset
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 5 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Eurooppalaiset teollisuuslaitokset, pk-yritykset ja tutkimuslaitokset

Lisätietoja