Siirry sisältöön

LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. Kaudella 2021—2027 jaossa on 5,4 miljardia avustusta hankkeille, jotka myötävaikuttavat EU:n ympäristötavoitteisiin.

Yleiskuvaus

Vuonna 1992 toimintansa aloittanut LIFE-ohjelma tarjoaa toimintakaudella 2021—2027 yhteensä 5,4 miljardia euroa avustusluontoista rahoitusta noin 1-10 miljoonan euron projekteille. Rakenteellisesti teemat jakautuvat kahden toiminta-alan alle:

 • Ympäristö — toiminta-ala
  • Luonto ja biodiversiteetti
  • Kiertotalous ja elämänlaatu
 • Ilmastotoimet — toiminta-ala
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
  • Siirtyminen puhtaaseen energiaan

LIFE-ohjelman kautta rahoitettavien hankkeiden tulee pyrkiä myötävaikuttamaan jonkun EU:n ympäristötavoitteista toteutumiseen, ja ne fokusoituvat usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointiin tai demonstrointiin.
Perinteisissä LIFE-hankkeissa EU-rahoitus on tavanomaisesti 60%. Luontopuolen hankkeissa se voi olla 75% ja Siirtyminen puhtaaseen energiaan –hankkeissa jopa 95%. Erillistä kansallista rahoitusosuutta ei ole korvamerkitty vaan hakijat kilpailevat rahoituksesta unionin tasolla. Rahoitusta haetaan yleensä useamman tahon konsortiona (n. 3-7 kumppania) mutta sitä voi hakea myös yksin.
Rahoitusta myöntää ja hallinnoi Euroopan komissio. Suomessa ympäristöministeriö tarjoaa kilpailukykyisiksi katsomilleen hankkeille osarahoitusta. Ympäristöministeriön osarahoitusta  haetaan yleensä keväisin.

Avaintietoja

 • Rahoitustyyppi Avustus
 • Ohjelmakausi 2021-2027
 • Budjetti 5,4 miljardia
 • Kohderyhmä EU:ssa rekisteröidyt oikeushenkilöt; tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset, järjestöt, julkisorganisaatiot

Lisätietoa