Siirry sisältöön

Luova Eurooppa tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.

Yleiskuvaus

Luova Eurooppa on Euroopan unionin kulttuurin, audiovisuaalialan ja luovien alojen rahoitusohjelma vuosille 2021–2027. Se tarjoaa rahoitusta näiden alojen organisaatioiden ja ammattilaisten eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelma jaetaan kolmeen osioon. Kulttuurin alaohjelma on suunnattu kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön parissa toimiville organisaatioille. Median alaohjelman kohderyhmiä ovat AV-sektorin toimijat elokuva-, TV- ja peliteollisuuden parissa. Monialaisen toimintalinjan tuet on puolestaan suunnattu luovien alojen sektorirajat ylittäviin hankkeisiin sekä uutismedia-alalle.

Ohjelman tavoitteena on:

  • auttaa Euroopan kulttuuri- ja audiovisuaalialoja saamaan uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia, markkinoita ja yleisöjä
  • tukea eurooppalaisten teosten luomista ja liikkuvuutta, sekä auttaa alan toimijoita tarttumaan digitalisaation ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja näiden toimien kautta edistää kestävää kasvua, synnyttää työpaikkoja ja luoda sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa
  • edistää Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä ja kasvua, sekä yhteistyötä, kansainvälistä levitystä, innovointia ja kestävyyttä
  • mahdollistaa poikkialaisia, innovatiivisia hankkeita sekä edistää monimuotoista, riippumatonta ja moniarvoista mediaympäristöä ja medialukutaitoa.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustuksia
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 2,4 miljardia euroa
  • Kohderyhmä AV-sektorin toimijat, kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatiot, uutismedia

Lisätietoja