Siirry sisältöön

Euroopan maataloustukirahaston (EAGF) tukitoimien avulla pyritään turvaamaan maatalous ja ruuantuotanto.

Yleiskuvaus

Euroopan unionin maatalousrahaston varoista rahoitetaan viljelijöille maksettavia tukia, joihin kuuluvat myös suorat tuet. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita ja toimeenpanoa päivitetään ja uudistetaan säännöllisin väliajoin, jotta veronmaksajien varoin rahoitettavien maataloustukien vaikuttavuus vastaa kuluttajien, ympäristön sekä yhteiskunnan asettamia tavoitteita.

Viimeisimmän yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen seurauksena vuosina 2015–2020 ja siirtymäkautena 2021–2022 Suomessa sovellettavia suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki sekä tuotantosidonnainen tukikokonaisuus

Suorien tukien määrä voi Suomessa olla enintään noin 524 miljoonaa euroa. Tästä määrästä perustuen osuus on noin 48% (254milj.), viherryttämistuen osuus 30% (157milj.) ja nuoren viljelijän tuen osuus noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi on kansallisesti päättänyt maksaa 19,6 prosenttia (n. 103 milj.) tuotantosidonnaisena tukena.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi Jatkuva tuki osana maatalouden tukijärjestelmäkokonaisuutta
  • Budjetti n. 520 miljoonaa euroa vuodessa
  • Kohderyhmä Maataloustuottajat

Lisätietoja