Siirry sisältöön

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI) on EU:n ulkosuhderahoitusväline.

Yleiskuvaus

NDICI eli Global Europe on instrumentti, josta EU rahoittaa kehityshankkeita kehittyvillä markkinoilla Afrikassa, Itäisessä Euroopassa (pl. EU:n liittymisneuvotteluissa olevissa maissa), Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. EU voi jakaa avustuksia organisaatioille  ja rahoittaa hankintoja yrityksiltä. Näistä saa tietoa EU:n verkkosivuilta. Noin 80% ohjelmoinnista tapahtuu kumppanimaissa, jossa EU-delegaatio ja kohdemaan hallitus suunnittelevat yhdessä tulevia hankkeita. Lisäksi välineeseen sisältyvä Euroopan Kestävän Kehityksen Rahasto+, EKKR+ (EFSD+) kannustaa lainatakauksin yksityistä sektoria investoimaan maihin ja aloihin, joihin ne eivät muutoin investoisi. EU voi lisäksi jakaa budjettitukea suoraan kumppanimaiden hallituksille kestävän kehityksen mukaisiin uudistuksiin.

Maantieteellisesti EU:n naapurustoon ohjautuu noin 17 miljardia euroa ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan vähintään 26 miljardia euroa. Temaattisen kokonaisuuden alla rahoitetaan mm. erilaisiin globaalihaasteisiin, kuten ilmastoon, koulutukseen ja kestävään kasvuun liittyviä hankkeita. Välineen yleinen ilmastorahoitustavoite 30%.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustuksia ja hankintoja
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 70,8 miljardia euroa
  • Rahoituksen jakautuminen: Kolme pääpilaria: maantieteellinen (54 mrd €), temaattinen (5,6 mrd €) ja nopean vasteen toiminnot (2,8 mrd €).
  • Kohderyhmä Kehittyvät maat ja EU:n naapurialueet

Lisätietoja