Siirry sisältöön

Sisämarkkinaohjelma tukee eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä sekä kehittää EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta. Se yhdistää kuusi aiemmin erillistä ohjelmakokonaisuutta poistaen aiempien ohjelmien päällekkäisyyksiä samalla lisäten yhteistyötä sekä rahoituksen joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

Yleiskuvaus

Sisämarkkinaohjelma yhdistää kuusi aiemmin erillistä ohjelmakokonaisuutta. Rahoituskelpoiset toimet jakaantuvat kuuteen tavoitteeseen, joista kullekin on omat määrärahat:

1) sisämarkkinoiden toiminnan tehostaminen (557 030 500 €)

2) pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ( 1 000 000 000 €)

3) standardisointiprosessien edistäminen (220 510 500 €)

4) kuluttajansuojan varmistaminen ml. rahoituspalvelujen loppukäyttäjät (198 500 000 €)

5) ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja turvallisuuden korkeaan tasoon myötävaikuttaminen kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualalla (1 680 000 000 €)

6) korkealaatuisten tilastojen kehittäminen, tuottaminen ja jakaminen unionin kaikilla politiikka-alueilla (552 000 000 €).

Yleisenä tavoitteena oli poistaa aiempien ohjelmien päällekkäisyyksiä, lisätä yhteistyötä sekä edistää rahoituksen joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

Ohjelmassa pk-yritysten kilpailukykyä tuetaan muun muassa markkinoille pääsyä ja kansainvälistymistä edistävillä toimenpiteillä sekä yrittäjyyttä ja yrittäjyystaitoja koskevilla toimilla. Ohjelmalla rahoitetaan myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimia eläintautien ja kasvintuhoojien ehkäisemiseksi, seuraamiseksi ja torjumiseksi. Ohjelmalla Tuetaan myös mekanismeja ja organisaatioita, joiden ansioista yksityishenkilöt, kuluttajat ja yritysten edustajat voivat antaa panoksensa unionin päätöksentekoprosessiin ja standardisointiin. Tilastojen osalta muun muassa edistetään Euroopan tilastoviranomaisten välistä yhteistyötä sekä tuetaan uusien tilastojen kehittämistä.  

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi  Avustukset, palkinnot ja hankinnat
  • Ohjelmakausi 2021–2027
  • Budjetti 4,21 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Pienet ja keskisuuret yritykset, viranomaistahot ja järjestöt

Lisätietoja