Siirry sisältöön

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) pyrkii vahvistamaan Euroopan unionin sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa.

Yleiskuvaus

Euroopan aluekehitysrahaston on EU:n koheesiopolitiikan väline, jonka kautta pyritään parantamaan työllisyyttä erityisesti heikoimmin työllistyvillä alueilla, lisäämään alueiden kilpailukykyä ja vahvistamaan elinvoimaisuutta. Suomessa ohjelmakaudella 2021–2027 teemana on Uudistuva ja osaava Suomi.

EAKR-toimenpiteet pyrkivät vahvistamaan maakuntien TKI-toimintaa, tukemaan pk-yritysten investointeja, kasvua ja kansainvälistymistä, sekä edistämään digitalisaatiota. Suomen hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista puolestaan tuetaan rahoittamalla energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Lisäksi rahoitetaan pk-yritysten saavutettavuutta parantavia pienimuotoisia liikennehankkeita Itä- ja Pohjois-Suomessa.

EAKR-hankepäätökset tehdään ELY-keskuksissa ja maakunnan liitoissa. Päätöksenteon osalta Manner-Suomi on jaettu neljään osaan niin, että vastaavat ELY-keskukset ovat:

  • Etelä-Savon ELY-keskus
  • Hämeen ELY-keskus
  • Keski-Suomen ELY-keskus
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Haut julkaistaan ja hakemukset jätetään EURA 2021 -järjestelmässä.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset
  • Ohjelmakausi 1.9.2021-31.12.2030
  • Budjetti 849,1 miljoonaa euroa (EU-rahoitus)
  • Kohderyhmä  Yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjätahot, kunnat & kuntayhtymät, sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt

Lisätietoja