Siirry sisältöön

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen Euroopassa. Ohjelma käynnistyy keväällä 2021. Seuraavien seitsemän vuoden ajan se rahoittaa tutkimus- ja innovaatioprojekteja kaikkiaan 95 miljardilla eurolla.

Yleiskuvaus

EU:n suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma Horisontti Eurooppa nojaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopoliittisiin linjauksiin. Ohjelma toteuttaa niissä asetettuja strategisia tavoitteita, joista keskeisimmät ovat digitaalinen siirtymä ja vihreä siirtymä eli Green Deal -strategia. Horisontti Eurooppa -ohjelmalla EU edistää vihreän siirtymän ja digitalisaation toteutumista, jotta sovittu tavoite ilmastoneutraalista Euroopan mantereesta voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä on toteutettava siten, että Euroopan kilpailukyky ja omavaraisuus vankistuvat sekä TKI-toiminnan tulosten hyödynnettävyys ja käytettävyys sekä kansalaisten että yhteiskunnan näkökulmasta vahvistuvat.

Horisontti Eurooppa -ohjelma avaa rahoitus-, yhteistyö- ja kehittymismahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille, tutkijoille ja tutkimusryhmille korkeakouluissa ja yliopistoissa, viranomaistahoille, sairaaloille, järjestöille, säätiöille –  siis tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovoinnin kentällä toimiville erityyppisille organisaatioille ja toimijoille. Näin EU haluaa Eurooppaan uutta tietoa, osaamista ja osaajia; uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja sekä innovatiivisia liiketoimintaideoita, niiden jalostamista ja skaalaamista.

Projektit toteutetaan useimmiten kansainvälisenä yhteistyönä, joten niihin ovat tervetulleita mukaan kumppanit muistakin maista kuin EU:sta. Kaikkien näiden muualta tulevien kumppanien projektikustannuksia ei tosin kateta EU:n varoin.

Ajantasaiset ja kattavat tiedot ohjelmasta löydät EUTIn ylläpitämiltä suomenkielisiltä Horisontti Eurooppa -sivuilta.

EUTI on Business Finlandissa toimiva kansallinen EU:n puiteohjelmien yhteystoimisto. Se tarjoaa maksuttomia julkisia neuvontapalveluja Horisontti Eurooppa -ohjelmasta kiinnostuneille.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset, lainat ja sijoitukset, takuut, hankinnat
  • Ohjelmakausi 1.1.2021-31.12.2027
  • Budjetti 95 miljardia euroa
  • Hakijat: Yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, säätiöt, viranomaistahot, kaupungit, kunnat yms.
  • Tilanne: Ensimmäiset haut kevät-kesällä 2021

Lisätietoja

Mikäli tarvitset yleisneuvontaa liittyen EU-rahoitukseen, voit varata ajan alla olevasta napista.

Varaa yleisneuvonta-aika    

Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liittyvissä asioissa kannustamme kääntymään ohjelman asiantuntijoiden puoleen.

Horisontti Eurooppa -asiantuntijoiden yhteystiedot