Siirry sisältöön

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Yleiskuvaus

Yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus koostuu maaseutualueella toimiville yrityksille suunnatuista avustuksista, joita voidaan myöntää mikro- ja pienyrityksille sekä maatilayrityksille, jotka harjoittavat maatalouden lisäksi muuta yritystoimintaa. Lisäksi voidaan tukea maataloustuotteita jalostavia pk-yrityksiä. Maaseutuohjelman rahoitus muodostuu kansallisesta rahoitusosuudesta ja EU:n maaseuturahaston rahoituksesta. Rahoitusta myönnetään investointi- sekä yrityksen käynnistämishankkeisiin, jotka voivat olla kokonaiskustannuksiltaan:

  • Investointihankkeet 10 000€ – 2 000 000€
  • Yrityksen käynnistämishankkeet 2 000 – 35 000€

Kehittämishankkeet

Maaseutuohjelmaan sisältyvä maaseudun kehittämishankerahoituksen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta ja yritysten ja elinkeinojen kehittymistä. Digitalisaatio, innovaatiot ja kokeilut ovat usein hankkeiden ytimessä. Osaamista ja tiedon lisäämistä edistetään koulutushankkeiden avulla.

Hankkeet voivat parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Se voi tapahtua uusien ratkaisujen, kuten liikkuvien palvelujen avulla. Hankkeet lisäävät asuin- ja toimintaympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Yhteistyöhankkeissa haetaan ratkaisuja ja innovaatioita yritysten välisessä yhteistyössä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyönä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeiden haetaan uusia ratkaisuja ja parannetaan yritysten osaamista ja toimintamahdollisuuksia.

Euroopan maaseuturahasto muodostaa yhdessä maataloustukirahaston kanssa Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskokonaisuuden (YMP).

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 2014-2020, siirtymäkausi 2021-2023
Yritysrahoitus
  • Kohderyhmä Maaseudun mikro- ja pienyritykset, maataloustuotteita jalostavat pk-yritykset
Kehittämishankkeet
  • Kohderyhmä Maaseudun kehittämisen julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kunnat, kylät, yrittäjät, yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt, oppilaitokset, maaseudun asukkaat

Lisätietoja