Siirry sisältöön

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Ohjelma sisältää yritystukia, kehittämishankkeita ja investointeja.

Yleiskuvaus

Maaseuturahaston tuet uudistuivat vuonna 2023. Ohjelmassa on painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin.

Maaseuturahaston tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta.

Yritysrahoitus

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea avustusta:

  • yritystoiminnan kehittämiseen
  • yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin
  • kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun

Kehittämishankkeet

Maaseuturahaston rahoittaa muun muassa koulutus- ja tiedonvälityshankkeita, yleishyödyllisiä investointeja, laajakaistarakentamista, kylien ja elinkeinojen kehittämistä sekä innovaatiohankkeita. Yleishyödylliset investoinnit kohdistuvat usein luonnon monimuotoisuuden parantamiseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.


Euroopan maaseuturahasto muodostaa yhdessä maataloustukirahaston kanssa Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskokonaisuuden (CAP).

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 2023-2027
Yritysrahoitus
  • Kohderyhmä Maaseudun mikro- ja pienyritykset, maataloustuotteita jalostavat pk-yritykset
Kehittämishankkeet
  • Kohderyhmä Maaseudun kehittämisen julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kunnat, kylät, yrittäjät, yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt, oppilaitokset, maaseudun asukkaat

Lisätietoja